Grootte

Grootte

Zorg ervoor dat het logo en de baseline altijd goed leesbaar zijn. De gebruikelijke grootte van het logo op het briefhoofd vindt u hieronder. Dit is het standaardlogo.

Er werd geen maximumgrootte bepaald voor het logo. Het dient wel altijd proportioneel vergroot te worden. Voor large format printing gelden nog andere regels en dient het lettergewicht nog aangepast te worden. Raadpleeg een specialist.

Minimale grootte

De minimale grootte van het logo is 25mm. De corpsgrootte van de baseline mag nooit kleiner zijn dan 5 pt.

Witruimte

Plaats het logo altijd op voldoende afstand van andere grafische elementen.